Kim jestem?

Obserwatorem rzeczywistości. Kreatorem. Pisarzem. Panią swojego czasu. Bohaterem w swojej wyjątkowej podróży przez życie.

Podróż Bohatera to droga od punktu A do punktu B. I wszystko, co się na tej drodze zadziewa. Podróż Bohatera nie jest dziełem przypadku. Jest perfekcyjnie zaplanowana, a jej celem jest twoja nauka i poszerzanie świadomości. Tak. Jesteś tutaj, aby się uczyć poprzez działanie, poprzez podejmowanie decyzji, poprzez stawianie czoła rozmaitym przeszkodom. Dzięki temu dojrzewasz. Twoja kreacja staje się magiczna i wnosi do świata wiele dobra.

Podróż Bohatera pięknie widać w biografiach. I widać coś jeszcze. A dokładniej, że bohater od początku wyposażony jest w narzędzia niezbędne do realizacji celu.

Jednym z moich narzędzi jest pióro. Dlatego każdego dnia piszę, piszę, piszę.

Na poważnie zaczęłam pisać, gdy miałam dziesięć lat. Napisałam baśń. Pamiętam, jak nauczycielka wywołała mnie do czytania. Pamiętam ciszę w klasie. Pamiętam ściskanie w żołądku. Pamiętam żar na policzkach. Pamiętam szóstkę i pamiętam pochwały nauczycielki. To był pierwszy ważny punkt zwrotny w moim życiu. Potem pisałam wiersze, opowiadania, horrory, przemówienia, podziękowania, scenariusze przedstawień. Pisałam dla siebie. Pisałam na prośbę znajomych.

A potem ktoś powiedział, że muszę znaleźć normalną pracę. I to był kolejny punkt zwrotny w moim życiu. Pisanie trafiło do szuflady. Wpadłam w pułapkę porównywania siebie do innych. W pułapkę przekonań na temat moich możliwości i mojego talentu.

W Podróży Bohatera nic nie dzieje się przypadkiem. Coś prowadzi do czegoś. I tak, po licznych podróżach przez manowce, zatoczyłam koło. Wyjęłam pióro z szuflady i powróciłam do tego, co kocham. Do pisania.

Pióro nie jest jedynym narzędziem, w które wyposażył mnie Wszechświat, ale o tym, napiszę za jakiś czas.

Tymczasem, cieszę się, że jesteś w mojej przestrzeni.

Anna Komada